ProAkademi.NET
 
 Web Programlama Web Programlama
 Programlama Programlama
 Grafik Grafik
 Veri Tabanı Veri Tabanı
 İşletim Sistemleri İşletim Sistemleri
 Network Network
 Donanım Donanım
 Güvenlik Güvenlik
 Genel Konular Genel Konular
  KATEGORİLER
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
  ÜYE GIRISI
 
 
  Hakkımızda
  Forum
  Blog
  Haberler
  İpuçları
  Destekleyenler
  İletişim
  PROAKADEMİ.NET
 
Son Üye : siyahbeyaz
Kayıtlı Üye : 531
  İSTATİSTİKLER
 
 
Ana Sayfa > Bilgi Veritabanı > Programlama
 
Veri Tabanı/BDE
 
Bu başlık altında, Delphi programlarında veri tabanı ve veri erişiminde kullanılan bileşenler ile ilgili püf noktaları ve gerekli kod örnekleri yer almaktadır.
 

Bu başlık altında, Delphi programlarında veri tabanı ve veri erişiminde kullanılan bileşenler ile ilgili püf noktaları ve gerekli kod örnekleri yer almaktadır.
Ttable/TQuery üzerinde arttırarak arama
Tedit kullanarak, Ttable üzerinde arttırmalı arama yapmak için, Tedid bileşeninin OnChange olay yordamına, aşğıdaki kod yazılır.

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
With Edit1 do
if Text <> ´´ then
Table1.FindNearest();
end;
Bu türlü bir arama Tquerry üzerinde yapılacaksa,
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
With Edit1 do
if Text <> ´´ then begin
Query1.Filter := ´code = ´´´+Edit1.Text+´´´´;
Query1.FindFirst;
end;
end;

veya

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
With Edit1 do
if Text <> ´´ then
Query1.Locate(´code´,Edit1.Text,);
end;

Paradox-Tablo yaratılması
Kod içerisinden bir Paradox tablosu şu şekilde yaratılır.

with TTable.create(self) do begin
     DatabaseName := ´C: emp´;
     TableName := ´FOO´;
     TableType := ttParadox;
     with FieldDefs do Begin
    Add(´Age´, ftInteger, 0, True);
    Add(´Name´, ftString, 25, False);
    Add(´Weight´, ftFloat, 0, False);
     End;
     IndexDefs.Add(´MainIndex´,´IntField´, );
     CreateTable;
End;

DBMemo içeriğinin başka bir DBMemo bileşenine aktarılması

DBMemo6.Lines:=DBMemo5.Lines.Assign;
TDBNavigator bileşenin, kod içerisinden kontrol edilmesi

procedure TForm1.DBNavigator1Click(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn);
var
  BtnName: string;
begin
  case Button of
    nbFirst  : BtnName := ´nbFirst´;
    nbPrior  : BtnName := ´nbPrior´;
    nbNext   : BtnName := ´nbNext´;
    nbLast   : BtnName := ´nbLast´;
    nbInsert : BtnName := ´nbInsert´;
    nbDelete : BtnName := ´nbDelete´;
    nbEdit   : BtnName := ´nbEdit´;
    nbPost   : BtnName := ´nbPost´;
    nbCancel : BtnName := ´nbCancel´;
    nbRefresh: BtnName := ´nbRefresh´;
  end;
  MessageDlg(BtnName + ´ button clicked.´, mtInformation, , 0);
end;

DBMemo içerisinde bir metnin aranması

procedure Tform1.FindDialog1Find(Sender: TObject);
var Buff, P, FT : PChar;
    BuffLen     : Word;
begin
   With Sender as TFindDialog do
   begin
      GetMem(FT, Length(FindText) + 1);
      StrPCopy(FT, FindText);
      BuffLen:= DBMemo1.GetTextLen + 1;
      GetMem(Buff,BuffLen);
      DBMemo1.GetTextBuf(Buff,BuffLen);
      P:= Buff + DBMemo1.SelStart + DBMemo1.SelLength;
      P:= StrPos(P, FT);
      if P = NIL then MessageBeep(0)
      else
      begin
            DBMemo1.SelStart:= P - Buff;
           DBMemo1.SelLength:= Length(FindText);
      end;
   FreeMem(FT, Length(FindText) + 1);
   FreeMem(Buff,BuffLen);
   DBMemo1.SetFocus;
   end;
end;

 
Yazar: cyprusturk
Tarih: 05.10.2008 10:02:48 | Okuma: 1285 | Oy: 0

EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu
 
Copyright 2008 ProAkademi.NET (v 1.4) - Tüm hakları saklıdır.
Tasarım: Hüseyin YILDIRIM [AriSToR] // ZirveArt
Clicky Web Analytics
 
 
Buluton Yazilim ve Internet Hizmetleri